© 2019 by ColorfulEnglish เก่งอังกฤษด้วยศิลปะ

Call Us: 081-621-1995   /   colorfulenglish@hotmail.com   /  48/14 Chaengwattana 14 rd. Laksi, BKK 10210

  • w-facebook
  • Instagram
  • Twitter Clean
  • YouTube

OUR PROGRAMS

 

Art Class

Nothing inspires the imagination quite like art. That's why a ColorfulEnglish's Art class sends your child home with far more than a finished project. Children leave our class with an enhanced creative spirit and a positive means for self-expression. Unleash your child's imagination in a world of hands-on discovery with painting, sculpting, drawing, collage, song, dress-up and other imaginative activities to provide self-confidence and learn more skills of art. 

คลาสศิลปะ 

การเรียนศิลปะที่ ColorfulEnglish จะทำให้เด็กๆมีความรักที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆและเปิดใจให้กับความสิ่งใหม่ๆ เด็กๆจะกล้าที่จะคิดค้น ประดิษฐ์ สิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ศิลปะยังสอนให้กล้าที่จะลองผิดลองถูกและเรียนรู้ เติบโตจากความผิดพลาด เด็กๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นเด็กที่ช่างคิด ช่างสงสัยและมีความกระหายที่จะเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆCooking Class

ColorfulEnglish's cooking class will stimulate your child to explore the world of food using their senses such as seeing, smelling, tasting and touching so they are more open up to new tastes. It will also help develop their physical skills by getting hands-on experience as well as to develop their cognitive, emotional skills. They will also use their math skills, creativity and social skills which will build up confidence in working in a kitchen.

คลาสเรียนทำขนม-อาหาร

ที่ ColorfulEnglish เลือกสอนภาษาอังกฤษผ่านศิลปะการทำอาหาร (ขนม-อาหาร) เพราะการสอนนักเรียนตัวน้อยภาษาอังกฤษผ่านการทำอาหารและขนมนั้นนอกการความสนุกจากกิจกรรมแล้ว เด็กๆยังจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆเกี่ยวกับส่วนผสมและอุปกรณ์ที่จะใช้ในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้การเรียนทำอาหารที่ ColorfulEnglish ยังช่วยให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ รวมถึงยังช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเป็นธรรมชาติ รวมทั้งช่วยให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วย

Science experiment Class

Science at ColorfulEnglish helps children develop key life skills, including an ability to communicate, remain organised and focused, and even form their own opinions based on observation. Science also helps children develop their senses and overall awareness. In addition, children are hands-on learners, and the world around them provides so many natural opportunities. That is why you should never underestimate the power of learning through play. Interacting with their environment will support their intellectual development. Furthermore, Children are primed for learning, and what they learn while they’re young can impact their interests later in life. Studies have shown that students begin to develop an interest in  science, technology, engineering, and mathematics (STEM) during the elementary years. Having an interest and knowledge in these subject areas provides future career opportunities.

ทำไมการเรียนวิทยาศาสตร์ถึงสำคัญกับเด็กๆ ColorfulEnglish เก่งอังกฤษด้วยศิลปะ

เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรา อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าเราจะทำอะไร และเพราะเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ เราจะเข้าใจวิทยาศาสตร์ ทุกสิ่งบนโลกล้วนสัมพันธ์กัน ในคลาสวิทยาศาสตร์ของเราเด็กๆจะได้ทำการทดลองแสนสนุกจากสิ่งต่างๆรอบตัว เรียนรู้ที่จะเข้าใจโลกมากขึ้น ฝึกการสังเกต รู้จักตั้งสมมุติฐานและหาข้อสรุป ฝึกการคิดอย่างมีเหตุมีผล

Game Class

Playing games at ColorfulEnglish are a fun way to practise English. It can be a really motivating way to learn a language.

Games are also great for children who are shy or worried about making mistakes. It can give them an opportunity to communicate in English in a safe and fun way. Co-operative games encourage teamwork, problem-solving and creativity – and everyone wins! Children can play together in a fun, supportive way and improve their English at the same time.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

If you have any questions about our classes, please do not hesitate to give us a call or email us. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Give us a call:

081-621-1995

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now