Don't hold your breath

Don't hold your breath

นอกจากจะแปลว่า อย่ากลั้นใจ แล้วยังแปลว่า อย่ารอเลย อย่าคิดว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้

 

ตัวอย่างเช่น

She said she might finish by this afternoon but don't hold your breath.

เธอบอกว่าเธอจะ (ทำงาน ทำธุระ) เสร็จภายในบ่ายนี้ แต่อย่ารอเล้ยนะนายจ๋า (ฉันว่าเสร็จไม่ทันหร๊อก)