Search
  • colorfulenglish

ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนอารมณ์ลูกน้อยด้วย “ศิลปะบำบัด”

ครูเคน – คมกฤษ เมฆหมอก นักศิลปะบำบัด ประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้องยอมรับว่า “ปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก” เป็นปัญหาใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวล ไม่ว่าจะเป็นภาวะก้าวร้าว ซึมเศร้า หรือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ (LD) เด็กออทิสติก ฯลฯ เด็ก ๆ เหล่านี้ควรได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์และพฤติกรรมให้ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขหนึ่งในวิธียอดนิยมของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ คือการใช้ศิลปะบำบัด (Art Therapy)

ศิลปะบำบัด คือการนำศิลปะแขนงต่าง ๆ ทั้งการวาด การปั้น การระบายสี ดนตรี ฯลฯ มาใช้เป็นสื่อในการวินิจฉัยหาข้อบกพร่องด้านอารมณ์ จิตใจของเด็ก และใช้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งการใช้ศิลปะเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก จะไม่เน้นทฤษฎีทางศิลปะ ความถูกต้อง ความสวยงาม แต่สิ่งสำคัญคือการได้รู้ว่าเด็กที่รับการบำบัดกำลังทำอะไร คิดอะไร ซึ่งนักบำบัดและผู้ปกครองต้องใส่ใจต่อรายละเอียดของชิ้นงาน เพราะศิลปะที่เด็ก ๆ ถ่ายทอดออกมาบ่งบอกถึงปัญหาของเด็กแต่ละคนได้


คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ศิลปะเพื่อสังเกตพฤติกรรมของลูกน้อยได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน หมั่นพูดคุยและรับฟังสิ่งที่ลูกต้องการสื่อสาร สำหรับครอบครัวที่คิดว่าเจ้าตัวเล็กมีปัญหาด้านอารมณ์หรือพฤติกรรม ควรพาเด็กไปพบจิตแพทย์ เพื่อวินิจฉัยอาการก่อน เนื่องจากเด็กหลายคนอยู่ในภาวะปกติ แต่ผู้ปกครองกลับคิดว่าลูกมีปัญหาเพราะความวิตกกังวลที่มีมากเกินไป ซึ่งหากพบว่าเด็กมีปัญหาจริง จิตแพทย์และนักบำบัดจะวางแผนในการดูแลเด็กร่วมกันเพื่อให้การรักษาเหมาะสมกับเด็กแต่ละราย


วิธีการบำบัดจะเน้นการใช้สี วัสดุ อุปกรณ์ที่ปลอดสารพิษ (Non Toxic) คอยสังเกตและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก รวมทั้งใช้จิตวิทยาเด็กเข้ามาช่วยในการทำกิจกรรม ซึ่งเด็กแต่ละคนจะใช้ระยะเวลาในการบำบัดรักษาแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคุณพ่อคุณแม่ด้วย โดยมีเคสตัวอย่างในการนำศิลปะมาบำบัดเด็ก ๆ ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมแตกต่างกันไป ดังนี้


  • เด็กมีอาการก้าวร้าว ควรเน้นการใช้สีน้ำ การปั้นดินน้ำมันหรือแป้งโดว์ ช่วยฝึกให้เด็กใจเย็นลง มีความอดทน เกิดสมาธิจนจ่อและควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น

  • เด็กขาดความมั่นใจ ควรเริ่มจากงานศิลปะที่เด็กสนใจ หรือคิดว่าตัวเองทำได้ดีก่อน แล้วคอยเน้นการชื่นชม ให้กำลังใจ หรือกระตุ้นให้เด็กแสดงความสามารถและความคิดของตัวเองผ่านงานศิลปะ จะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจมากขึ้น

  • เด็กมีอาการซึมเศร้า ควรเริ่มจากการให้เวลากับเด็กมาก ๆ สร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจให้เกิดขึ้นก่อน หรือพูดคุยสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก แล้วให้เด็กถ่ายทอดสิ่งที่เขาเล่าผ่านงานศิลปะ เพื่อระบายอารมณ์ ความรู้สึกของเขาออกมา

ศิลปะบำบัด ไม่เพียงแต่มีไว้เพื่อระบายหรือผ่อนคลายอารมณ์ของเด็กอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญกว่านั้น คือการประยุกต์งานศิลปะมาใช้เยียวยาอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก ๆ ให้ดีขึ้นด้วย เช่น ถ้าเด็กเคยใช้สีเทียนละเลงเป็นภาพด้วยความรีบเร่ง ก็ลองเปลี่ยนให้เด็กมาใช้สีน้ำแทน เพื่อให้เขาค่อย ๆ ระบายสีอย่างประณีต มีสมาธิจดจ่ออยู่กับชิ้นงานนาน ๆ เมื่อเด็กเกิดสุนทรียะกับงานศิลปะ จะส่งผลให้เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น ไม่ฉุนเฉียวง่าย เกิดทักษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความคิดความรู้สึกอย่างเป็นเหตุเป็นผล เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อไป


สุดท้าย สิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอย่างยิ่ง คือพฤติกรรมการดูแลลูกอย่างปล่อยปละละเลย หรือความคาดหวังที่มากเกินไป มักทำให้เด็กเกิดปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม แม้ศิลปะบำบัดจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาให้ดีขึ้นได้ แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เลือกให้เวลากับลูกตั้งแต่ต้น เช่น ชวนลูกทำงานศิลปะด้วยกัน ประดิษฐ์การ์ดอวยพร พาลูกไปชมงานศิลปะ เล่นดนตรี ฟังเพลง หรือทำกิจกรรมที่ลูกชื่นชอบและสร้างความสุนทรีย์ให้แก่เขา ก็จะทำให้เจ้าตัวเล็กของเรามีความสุข เกิดความภูมิใจ และมั่นใจในตัวเองมากขึ้น


CR: https://generali.co.th/

25 views0 comments

Call Us: 081-621-1995   /  

colorfulenglish@hotmail.com   / 

48/14 Chaengwattana 14 rd. Laksi, BKK 10210 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 by ColorfulEnglish เก่งอังกฤษด้วยศิลปะ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now