Soi Cowboy Topic 

Our first English conversation class with an interesting topic!

 

ปกติเราจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการติวสอบ นี่เป็นครั้งแรกที่เราเปลี่ยนวิถีการเรียนให้สนุกมากยิ่งขึ้น การเรียนอย่างสนุกสนานจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและอยากเรียนรู้มากขึ้นไปอีก

 

ปล. การอัดคลิปนี้ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าแต่อย่างใด ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เราคุยหัวข้อนี้แล้วคิดว่าสนุกและน่าสนใจ เลยตัดสินใจอัดกันตอนนั้นเลย ไม่ว่าอย่างไรพี่ภูมิใจที่น้องๆกล้าที่จะพูดและสนุกในการเรียนรู้นะคะ